Cena stravného

Ceník stravného od 1. 1. 2023

Ceny dotované stravy

MŠ oběd 3 – 6 let                          24  Kč

MŠ oběd 7 letí                              28  Kč

Přesnídávka MŠ                           15 +4 Kč

Svačina MŠ                                  15 Kč

ZŠ oběd 6 letí                              24 Kč

ZŠ oběd 7 – 10 let                       28 Kč

ZŠ oběd 11 – 14 let                     33 Kč

ZŠ oběd 15 letí                            42 Kč

Ceny nedotované stravy

MŠ oběd 3 – 6 let                          66  Kč

MŠ oběd 7 letí                               70 Kč

Přesnídávka MŠ                             26 Kč

Svačina MŠ                                    22 Kč

ZŠ oběd 6 letí                                66 Kč

ZŠ oběd 7 – 10 let                         70 Kč

ZŠ oběd 11 – 14 let                       75 Kč

ZŠ oběd 15 let                               84 Kč

Přesnídávka ZŠ                              20 Kč

Cizí strávníci včetně DPH               84 Kč

Cizí strávníci včetně DPH v jídelně 80 Kč