Kontakty

Vedení školy
Mgr. Ilona Křivohlávková ředitelka školy, ICT   krivohlavkovasymbolzsbludov.cz 581 033 621, 733 717 419
Mgr. Lenka Svítilová zástupkyně ředitelky školy   svitilovasymbol zsbludov.cz 581 033 627
Ekonomický úsek
Ing. Eva Janíčková účetní   ekonomsymbolzsbludov.cz 581 033 624
 
Učitelé
Mgr. Hana Navrátilová třídní učitelka I.A. navratilovasymbolzsbludov.cz 581 033 637
Mgr. Irena Dokoupilová třídní učitelka I.B dokoupilovasymbolzsbludov.cz 581 033 622
Mgr. Iveta Stavělová Šejnohová třídní učitelka II.A sejnohovasymbolzsbludov.cz 581 033 622
Mgr. Dana Králová třídní učitelka II.B kralovasymbolzsbludov.cz 581 033 622
Mgr. Jarmila Březinová třídní učitelka III. brezinovajsymbolzsbludov.cz 581 033 622
Mgr. Blanka Pavelková třídní učitelka IV.A pavelkovasymbolzsbludov.cz 581 033 622
Mgr. Iveta Truxová třídní učitelka IV.B truxovasymbolzsbludov.cz 581 033 633
Kateřina Holzmanová třídní učitelka V.A holzmannovasymbolzsbludov.cz 581 033 622
Mgr. Kateřina Verebelyová třídní učitelka, MP V.B verebelyovasymbolzsbludov.cz 581 033 635
Ing. Barbora Langerová třídní učitelka VI.A langerovasymbolzsbludov.cz 581 033 633
Mgr. Ondřej Drtil třídní učitel VI.B drtilsymbolzsbludov.cz 581 033 632
Mgr. Veronika Směšná           učitelka, asistentka VI.B smesnavsymbolzsbludov.cz 581 033 629
Mgr. Vladimíra Horáčková třídní učitelka VII.A horackovasymbolzsbludov.cz 581 033 629
Mgr. Zdeňka Kulhajová třídní učitelka VII.B kulhajova2symbolzsbludov.cz 581 033 628
Mgr. Petra Hufová třídní učitelka VIII.A hufovasymbolzsbludov.cz 581 033 632
Mgr. Hana Žáková třídní učitelka VIII.B zakovasymbolzsbludov.cz 581 033 630
Mgr. Monika Knappová třídní učitelka IX.A knappovasymbolzsbludov.cz 581 033 634
Mgr. Natálie Navrátilová třídní učitelka IX.B navratilovansymbolzsbludov.cz 581 033 634
Bc. Rostislav Vepřek učitel   vepreksymbolzsbludov.cz 581 033 635
Mgr. Šárka Matýsková učitelka   matyskovasymbolzsbludov.cz 581 033 629
Mgr. Martina Hrdinová učitelka, výchovná poradkyně   hrdinovasymbolzsbludov.cz 581 033 630
Mgr. Petra Novotná učitelka   novotnapsymbolzsbludov.cz 581 033 631
Mgr. Eliška Várošová učitelka   varosovasymbolzsbludov.cz 581 033 628
Mgr. Andrea Dopitová učitelka   dopitovasymbolzsbludov.cz 581 033 632
Mgr. Vojtěch Kočí učitel, ICT   kocisymbolzsbludov.cz 581 033 631
Kateřina Gieslová asistentka pedagoga   gieslovasymbolzsbludov.cz 581 033 633
Veronika Klimešová asistentka pedagoga   klimesovasymbolzsbludov.cz 581 033 622
Jana Nesrstová asistentka pedagoga   nesrstovasymbolzsbludov.cz 581 033 633
Lucie Jenčková asistentka pedagoga   jenckovasymbolzsbludov.cz 581 033 632
Markéta Zedníková asistentka pedagoga   zednikovasymbolzsbludov.cz 581 033 622
Jana Tomanová asistentka pedagoga   tomanovajsymbolzsbludov.cz 581 033 622
Hana Krejčí asistentka pedagoga   krejcisymbolzsbludov.cz 581 033 630
Luďka Vénosová asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD   venosovasymbolzsbludov.cz 581 033 634
Družina
Soňa Nikolovová vedoucí vychovatelka   nikolovovasymbolzsbludov.cz 581 033 636, 732 140 664
Zuzana Měrková vychovatelka   merkovasymbolzsbludov.cz 581 033 623
Školní jídelna        
Pavlína Košátková vedoucí školní stravovny   stravovna symbol zsbludov.cz 581 033 625, 739 821 024
Kamila Vybíralová pracovnice provozu     581 033 626
Jana Maturová pracovnice provozu     581 033 626
Drahomíra Kotásková kuchařka     581 033 626
Miroslava Siváková kuchařka     581 033 626
Petra Kouřilová kuchařka     581 033 626
Správní zaměstnanci
Josef Strmiska školník      
Dana Člupná uklízečka      
Ilona Turola uklízečka      
Lenka Krátká uklízečka      
Magdalena Hellerová uklízečka      
         

Z důvodu velkého nárustu spamu v e-mailové poště nezveřejňujeme e-mailové adresy ve formě odkazu. Zkopírujte si e-mailovou adresu do pole „Komu“ ve své poštovní aplikaci, odstraňte mezery a místo symbol vložte správný symbol (v o.s. Windows i Linux klávesová zkratka pravý ALT + V). Děkujeme za pochopení.