Změna hesla

Heslo je platné pro školní email, počítačovou síť a stránky školy.
Pro žákovskou knížku je heslo jiné.

Změna hesla pro školní síť (přihlášení na stanicích, e-mailová pošta a
webové stránky školy) se provede ve webovém prohlížeči na adrese: https://www.zsbludov.cz:20000.

  • Je nutné přijmout certifikát zabezpečené stránky, případně schválit výjimku pro tento server.
  • přihlásit se stávajícími přihlašovacími údaji
  • v sekci Přihlašování zvolit Změna hesla
  • Vyplnit současné heslo a dvakrát nové heslo , potom odeslat (Změnit)
  • nakonec se z těchto stránek Odhlásit !!!