Kontakty

Vedení školy
Mgr. Ilona Křivohlávkováředitelka školy, ICT

krivohlavkovasymbolzsbludov.cz581 033 621, 733 717 419
Mgr. Lenka Svítilová
zástupkyně ředitelky školy
svitilovasymbol zsbludov.cz581 033 627
Ekonomický úsek
Ing. Eva Janíčková účetní
ekonomsymbolzsbludov.cz 581 033 624

Učitelé
Mgr. Iveta Stavělová Šejnohovátřídní učitelka I.A
sejnohovasymbolzsbludov.cz 581 033 622
Mgr. Dana Králová
třídní učitelka I.B
kralovasymbolzsbludov.cz 581 033 622
Mgr. Jarmila Březinová třídní učitelka II.brezinovajsymbolzsbludov.cz 581 033 622
Mgr. Denisa Královátřídní učitelka III.A
kralovadesymbolzsbludov.cz 581 033 622
Mgr. Irena Dokoupilová třídní učitelka III.B dokoupilovasymbolzsbludov.cz 581 033 622
Mgr. Iveta Truxová
třídní učitelkaIV.A
truxovasymbolzsbludov.cz
581 033 633
Mgr. Kateřina Verebelyová
třídní učitelka, MP IV.Bverebelyovasymbolzsbludov.cz 581 033 628
Kateřina Holzmanová
třídní učitelka
V.A
holzmannovasymbolzsbludov.cz581 033 622
Mgr. Blanka Pavelková třídní učitelka V.B. pavelkovasymbolzsbludov.cz 581 033 635
Mgr. Veronika Směšná          
učitelka
V.B
smesnavsymbolzsbludov.cz
581 033 635
Mgr. Vladimíra Horáčková třídní učitelka VI.A
horackovasymbolzsbludov.cz 581 033 629
Mgr. Zdeňka Kulhajová
učitelka VI.B
kulhajova2symbolzsbludov.cz 581 033 633
Mgr. Petra Hufová
učitelka VII.A
hufovasymbolzsbludov.cz 581 033 632
Mgr. Hana Žáková
třídní učitelkaVII.B
zakovasymbolzsbludov.cz 581 033 630
Mgr. Monika Knappovátřídní učitelka VIII.A
knappovasymbolzsbludov.cz 581 033 634
Mgr. Natálie Navrátilovátřídní učitelka VIII.B
navratilovansymbolzsbludov.cz581 033 634
Mgr. Martina Hrdinová třídní učitelka, výchovná poradkyně IX.A
hrdinovasymbolzsbludov.cz 581 033 630
Mgr. Ondřej Drtil
třídní učitel IX.B drtilsymbolzsbludov.cz 581 033 632
Mgr. Petra Novotná učitelka

novotnapsymbolzsbludov.cz581 033 631
Mgr. Eliška Várošová
učitelka

varosovasymbolzsbludov.cz581 033 628
Mgr. Martina Kociánová učitelka
kocianovasymbolzsbludov.cz 581 033 628
Mgr. Vojtěch Kočí učitel, ICT
kocisymbolzsbludov.cz 581 033 631
Ing. Barbora Langerová
učitelka, asistentka pedagoga 6.A, 4.A
langerovasymbolzsbludov.cz581 033 633
Jana Sklenářová
asistentka pedagoga3.B
sklenarovasymbolzsbludov.cz 581 033 622
Květa Dědičová
asistentka pedagoga3.A
dedicovasymbolzsbludov.cz 581 033 622
Jana Nesrstová
asistentka pedagoga5.A
nesrstovasymbolzsbludov.cz 581 033 622
Markéta Zedníková
asistentka pedagoga
6.A
zednikovasymbolzsbludov.cz581 033 633
Jana Tomanová
asistentka pedagoga
1.A
tomanovajsymbolzsbludov.cz581 033 622
Hana Krejčí
asistentka pedagoga7.B
krejcisymbolzsbludov.cz 581 033 630
Luďka Vénosová
asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD
8.A
venosovasymbolzsbludov.cz
581 033 634
Družina
Soňa Nikolovová vedoucí vychovatelka
nikolovovasymbolzsbludov.cz 581 033 636, 732 140 664
Mikulová Alena vychovatelka
mikulova symbolzsbludov.cz 581 033 637
Iveta Žváčková
vychovatelka

581 033 623
Školní jídelna
Pavlína Košátkovávedoucí školní stravovny
stravovna symbol zsbludov.cz 581 033 625, 739 821 024
Kamila Vybíralovápracovnice provozu

581 033 626
Jana Maturová pracovnice provozu


581 033 626
Jana  Kapečkovákuchařka


581 033 626
Miroslava Sivákovákuchařka


581 033 626
Petra Kouřilová
kuchařka

581 033 626
Správní zaměstnanci
Evžen Fazor školník


Dana Člupná uklízečka


Ilona Turola uklízečka


Lenka Krátká
uklízečka


Magdalena Hellerová uklízečkaZ důvodu velkého nárustu spamu v e-mailové poště nezveřejňujeme e-mailové adresy ve formě odkazu. Zkopírujte si e-mailovou adresu do pole "Komu" ve své poštovní aplikaci, odstraňte mezery a místo symbol vložte správný symbol (v o.s. Windows i Linux klávesová zkratka pravý ALT + V). Děkujeme za pochopení.