Mikuláš ve školce a ve škole

Mikuláš ve školce a ve škole

Na čtvrtek 5. prosince se deváťáci velice těšili. Půjdou k mladším dětem v převlečení za Mikuláše, anděle a čerty. Přípravy začaly hned ráno. Oblečení, paruky, masky i líčidla měli kluci a děvčata připravené, velkou pomocí byla i asistence paní Tiché. O půl deváté se důstojný Mikuláš a jeho družina složená ze dvou andělů a osmi čertů vydala do školky. Tam již od rána panovalo velké napětí a trochu i obavy. Postupně Mikuláš navštívil všechna oddělení ve školce, pochválil hodné děti a malým hříšníkům připomněl, že se mají polepšit. Některé děti s úzkostí v očích pozorovaly čerty, ale jejich obavy se rozplynuly ve chvíli, kdy jim andělé rozdávali nadílku. Po malém občerstvení se nebesko-pekelná skupina přesunula do základní školy. Zde pokračovala obchůzka po třídách. Někteří žáci se čertů báli, někteří tvrdili, že se nebojí. Ale všichni zazpívali písničku nebo řekli básničku a byli odměněni sladkostí.


Děkuji všem, kteří se zúčastnili a pomáhají tak dodržovat tradice a zvyky našich předků.


                                                                                                                                                                          Vladimíra Horáčková