Zápis do 1. třídy

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 bude probíhat v úterý 7. dubna 2020 od 12:00 do 17:30 hodin ve staré budově školy.

Zákonný zástupce k zápisu přinese k nahlédnutí rodný list dítěte a svůj doklad totožnosti.

Pokud budete žádat o odklad školní docházky je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Termín zápisu zatím zůstává dle plánu 7. dubna 2020. Pokud by došlo vlivem současných okolností ke změně, budeme Vás informovat na webových stránkách školy, sledujte je prosím.


Plakát - viz příloha

Rormuláře k zápisu- viz záložka O škole- formuláře

Příloha: