Docházka do školy 2. stupeň

Vážení rodiče,

od 8. června budou moci do školy docházet žáci 2. stupně. Docházka není povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. V této době nebude probíhat vzdělávání podle rozvrhu a ani nemusí probíhat pravidelně každý den. Do školy budou docházet děti podle individuálních potřeb po domluvě s konkrétními učiteli. Po celou dobu bude nadále probíhat domácí výuka (vzdělávání na dálku) – tak jako doposud.


Žákům slouží docházka do školy zejména

1. z důvodu konzultace (objasnění, upevnění nebo zadání učiva)

2. k ověření znalostí (hodnocení vzdělávání)

3. k odevzdání učebnic

4. k převzetí vysvědčení


V současné době se nás aktuálně týkají body 1 a 2. Nyní potřebujeme vědět, s jakým počtem dětí máme počítat.


Prosíme, pečlivě si přečtěte zvláště Čestné prohlášení (viz příloha), které bude nutné podepsat. Bez podepsaného prohlášení nebude moci Vaše dítě do školy docházet. Dále si přečtěte Obecné informace k nástupu 8.6.


Prosíme, nejlépe do pondělí 1.6. napište třídnímu učiteli prostřednictvím e-mailu (najdete na www stránkách školy), zda uvažujete o docházce Vašeho dítěte do školy (i negativní odpověď). Na základě Vašeho předběžného zájmu, budeme připravovat organizaci konzultací a aktivit souvisejících s hodnocením vzdělávání.


Ve dnech, kdy bude dítě přítomno ve škole, bude mít možnost školního stravování. Přihlášky si každý řeší individuálně.


Čestné prohlášení si budete moci vytisknout a dítě jej odevzdá při prvním vstupu do školy Pokud nemáte možnost tisku, bude čestné prohlášení k dispozici ve škole a můžete si jej zde také vyzvednout. Zatím čestné prohlášení nevyplňujte, musí se jednat o aktuální stav k 8.6.2020.


Pokud by dítě začalo v době po zahájení docházky do školy vykazovat známky respiračního onemocnění (odpoledne, o víkendu), prosíme abyste ihned informovali školu.