Projekty

Naše škola je zapojena do projektů


EU peníze školám

 

Recyklohraní 

 

Mléko do škol

MK FRUIT sro - mléko do škol

Ovoce do škol

Adopce na dálku