O škole

Adresa:

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov
Nová dědina 368
789 61 BLUDOV

E-mail:
zsbludov@zsbludov.cz

Telefon:
+420 583 238 243

Další údaje:
IČO: 636 964 87
DIČ: CZ63696487
č.ú.: 220003510/0300
Datová schránka: vsxpedv

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
JUDr. Milan Ondrášek; on-epd@email.cz

Příslušná osoba (ochrana oznamovatelů):
Mgr. Petra Hufová tel: +420 581 033 632 oznameni@zsbludov.cz