Pololetní prázdniny ve ŠD

Pololetní prázdniny ve školní
družině

Navštívili jsme výstavu Zdeněk
Burian – malíř ztraceného času ve Vlastivědném muzeu v
Šumperku. Děti se dozvěděly nové informace o životě tohoto
malíře a ilustrátora. Společně jsme se vydali na cestu do
prehistorie a do světa plného dobrodružství. Pomalovali jsme
indiánské týpí.

Poseděli jsme u pravěkého ohniště
a vyprávěli si o životě pravěkých lidí a zvířat.

Soňa Nikolovová

vychovatelka ŠD