Strava v době nepřítomnosti žáka ve škole

Upozornění –
strava v době nepřítomnosti žáka ve škole

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás upozornit, že v
době nepřítomnosti ve škole, nemají žáci nárok na stravování ve školní
jídelně.

Rodiče si mohou oběd vyzvednout pouze
první den neplánované nepřítomnosti, další dny musí obědy odhlásit.

Viz. Vyhláška č.107/2005 sb. O
školním stravování


pouze první den neplánované nepřítomnosti (nejčastěji nemoc) dítěte si mohou rodiče vyzvednout
oběd v dotované ceně

– další den nepřítomnosti se dítě odhlásí
nebo lze stravu odebírat, ale musí být uhrazena v plné výši

– v obou případech je nutné tuto
skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny !!!!!

– pokud v době nepřítomnosti nebude oběd
odhlášen, bude naúčtován v plné výši

Košátková Pavlína

vedoucí školní jídelny

Prosíme rodiče co vyzvedají jídlo do
jídlonosiče, aby to nahlásili paní vedoucí.