Zápis do 1. ročníku

ZÁPIS
do 1. ročníku

pro
školní rok 2017/2018

Zápis
dětí do 1. ročníku bude probíhat v úterý 

11. dubna od 12:00 do
17:30 hodin

ve staré budově školy.

Zákonný
zástupce k zápisu přinese k nahlédnutí rodný list dítěte a svůj doklad totožnosti.

Pokud budete žádat o odklad školní
docházky je nutné doložit
doporučení
školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo
klinického psychologa.