Příměstský tábor 2017

Školní družina
připravuje na letní prázdniny příměstský tábor.


Co je to příměstský tábor ?

Příměstský tábor je alternativou ke klasickým
vícedenním táborům. Nabízíme dětem program na celý den a děti
se večer vrací domů k rodině. Tábor je určen pro děti z
1.stupně naší základní školy.

Název :
Křížem krážem naším
krajem

Termín :
28.8.2017
– 1.9.2017

Cena : 800,-

Program :
celotáborová hra, soutěže venku i v budově, rukodělné práce,
návštěva koupaliště, celodenní výlet, vycházky do přírody a
hry v přírodě, sportovní aktivity.

Děti dochází na tábor denně – ráno od 7:30 hod. do 8:00 hod.

odpoledne odchází
mezi 16:00 a 16:30 hodinou

V ceně je zahrnut pitný režim na celý den, oběd, dopolední a
odpolední svačinka, materiál na činnost, cestovné a vstupné na
výlet.

Soňa Nikolovová

vychovatelka ŠD

Program a přihláška viz přloha.