Den otevřených dveří

POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Žáci
a učitelé Základní školy v Bludově Vás srdečně zvou v
úterý 2. dubna
2019
na návštěvu školy v době od 7:40


do 11:2
0 (4
vyučovací hodiny). • možnost
  navštívit jakoukoli vyučovací hodinu

 • možnost
  vidět své dítě při práci ve škole

 • možnost
  prohlídky odborných učeben

 • možnost
  navštívit školu i s dítětem před zápisem do 1. třídy

 • zodpovězení
  otázek týkajících se školní docházky

 • ……


Pokud
nemáte možnost zavítat do naší školy dopoledne a podívat
se na práci s dětmi v jednotlivých třídách, je možné
navštívit školu v odpoledních hodinách v 15:30.
Pro zájemce bude v tuto dobu připravena prohlídka školy a také
se lze informovat o možnostech školní docházky.


Následně
budou ve stejný den probíhat třídní schůzky. Zahájení je
společné v kmenové učebně Vašich dětí.
1. stupeň – v
16:30
2. stupeň – v 16:00