Zápis do 1. třídy

Zápis
dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 bude probíhat v úterý 7.
dubna 20
20 od 12:00 do 17:30 hodin ve
staré budově školy.

Zákonný
zástupce k zápisu přinese k nahlédnutí rodný list dítěte a
svůj doklad totožnosti.

Pokud
budete žádat o odklad školní docházky je nutné doložit
doporučení školského poradenského zařízení a odborného
lékaře nebo klinického psychologa.

Termín
zápisu zatím zůstává d
le
plánu 7. dubna 2020. Pokud by došlo vlivem současných okolností
ke změně, budeme Vás informovat na webových stránkách školy,
sledujte je prosím.


Plakát – viz příloha

Rormuláře k zápisu- viz záložka O škole- formuláře