Výňatek z mimořádného opatření

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje toto mimořádné opatření

Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, v případě budov škol  a školských zařízení, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody), ve třídách nemusí. 
 Zákaz se nevztahuje na sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. (tělesná výchova)  a  zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů (stravování ve školní jídelně). 
  
Prosíme, vybavte své děti čistými rouškami a do budov školy vstupujte také s rouškou.