DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

POZVÁNKA
NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Žáci
a učitelé Základní školy v Bludově Vás srdečně zvou v
úterý 22.
března 2022
na návštěvu
školy v době od 7:40 do 11:20
(4 vyučovací hodiny).

 • možnost
  navštívit jakoukoli vyučovací hodinu

 • možnost
  vidět své dítě při práci ve škole

 • možnost
  prohlídky odborných učeben

 • možnost
  navštívit školu i s dítětem před zápisem do 1. třídy

 • zodpovězení
  otázek týkajících se školní docházky

 • ……

Pokud
nemáte možnost zavítat do naší školy dopoledne a podívat se na
práci s dětmi v jednotlivých třídách, je možné navštívit
školu ve stejný den v odpoledních hodinách v 15:30.
Pro zájemce bude v tuto dobu připravena prohlídka školy a také
se lze informovat o možnostech školní docházky.

Pokud
budete mít zájem o odpolední prohlídku, dostavte se v uvedenou
hodinu na chodbu před školní jídelnu.


TĚŠÍME SE NA VÁS