Informace pro rodiče a nabídka kroužků 2022/2023

Vážení rodiče,

jsme rádi, že jsme letošní školní rok mohli zahájit v běžném režimu, tak jak jsme byli zvyklí před pandemií. Připravili jsme pro Vás přehled nejdůležitějších informací a termínů. Další zprávy se budou dle potřeby objevovat především v internetové žákovské knížce (skolaonline.cz), popřípadě na stránkách školy.

Letošní školní rok se na staré budově vyučuje již 115 let. Budeme tedy k tomuto jubileu připravovat oslavy s kulturním programem, tak jako v minulých letech. Už nyní se těšíme, až vám představíme nové vybavení, pomůcky i zázemí školy.

Rekonstrukce a bezbariérový vstup

Velmi děkujeme zřizovateli školy Obci Bludov za rekonstrukci přízemí nové budovy. V přízemí byla položena nová dlažba, vyměněny radiátory, strženo staré obložení, vytvořen podhled s osvětlením a vyměněny dveře. Společně s loni pořízenými šatnovými skříňkami vypadá tento prostor moc hezky. (Pár fotografií najdete v příloze.) K nové budově byla také přistavěna rampa pro bezbariérový vstup.

Pohybové aktivity.

Zvláště vlivem pandemie došlo ke zhoršení tělesné zdatnosti dětí. Mnohdy ale i rodiče děti z hodin tělesné výchovy omlouvají jenom proto, že se dítěti nechce cvičit. Některé děti také dost často „zapomínají“ převlečení na hodiny tělesné výchovy a některé dívky se (více než je běžné) vymlouvají na menstruaci.

Prosíme vás, abyste děti omlouvali ze cvičení pouze v odůvodněných případech a dohlédli na to, aby si do školy nosily převlečení.

Pohyb je nedílnou součástí života zdravého člověka a hodiny strávené v lavici nebo u počítače, je vhodné kompenzovat pohybem.

Setkání s rodiči

Předběžně vypisujeme termíny třídních schůzek a konzultačních hodin. Dveře do školy jsou Vám ale otevřeny po předchozí domluvě kdykoliv.

 • 18. října 2022 – třídní schůzky
 • 13. prosince 2022 – konzultační hodiny
 • 21. března 2023– třídní schůzky
 • 16. května 2023 – konzultační hodiny

Organizace školního roku

 • zahájení – 1. září 2022
 • ukončení 1. pololetí – úterý 31. ledna 2023
 • zápis do 1. třídy – úterý 18. dubna 2023
 • ukončení 2. pololetí – pátek 30. června 2022

Prázdniny

 • podzimní – středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022
 • vánoční – pátek 23. prosince 2022 – pondělí 2. ledna 2023 (zahájení vyuč. v úterý 3. ledna 2023)
 • pololetní – pátek 3. února 2023
 • jarní – pondělí 27. února – neděle 5. března 2023
 • velikonoční – čtvrtek 6. dubna
 • hlavní – 1. července – 31. srpna 2023 (zahájení následujícího školního roku v pondělí 4. září 2023)

Doučování

Ve škole bude i v letošním roce v odpoledních hodinách probíhat doučování žáků dle Národního plánu doučování. Vyučující jednotlivých předmětů, pokud zváží potřebu doučování u vašeho dítěte, Vás budou kontaktovat. Také bude probíhat doučování českého jazyka pro žáky z Ukrajiny.

Školní klub a školní družina

Pro děti je v odpoledních hodinách otevřen školní klub podle rozpisu kroužků.

Ranní družina je otevřena od 6:00 do 7:30, odpolední družina je otevřena od 11:20 do 16:30.

Úplata pro žáky účastnící se činností školního klubu se stanovuje na 30 Kč za měsíc a školní družiny 60 Kč za měsíc.

Úplatu je možné uhradit ve dvou splátkách:

– k 31. 10. běžného roku pro 1. pololetí ve výši 150 Kč/300 Kč

– k 31.1. běžného roku pro 2. pololetí ve výši 150 Kč/300 Kč

Úhradu lze provést: – platbou v hotovosti u vedoucí vychovatelky p. Soni Nikolovové

– bezhotovostní platbou na účet školy č. 220003510/0300 s uvedením

variabilního symbolu dítěte (sdělí třídní učitel)

Úhrada za členství ve školním klubu se v případě ukončení docházky žáka nevrací. Pro další pololetí rodiče žáka písemně odhlásí a platbu již neprovádí. Přihlášku do školního klubu a školní družiny děti odevzdají vedoucí vychovatelce.

Pozn.: U zájmového kroužku Keramika se navíc přispívá 100 Kč (docházka 1 x za 14 dní) nebo 200 Kč (docházka 1x týdně) na materiál.

Úplata je stanovena za členství ve školní družině nebo školním klubu. Přihlášený žák se může účastnit libovolného počtu aktivit/kroužků organizovaných školní družinou nebo školním klubem.

Zájmové útvary nabízené školním klubem

název vedoucí pro koho je termín

Čeština pro cizince (2 hod. týdně) Hana Tomanová dospělí pondělí

Keramika 1+2 Holzmannová Kateřina 1. – 2. roč. pondělí 12:45 – 14:15

Směšná Veronika

Badminton Dittrich Jiří 6. – 9. roč. pondělí 16:00 – 17:00

3D modelování na PC Dostál Martin 6. – 9. roč. úterý 13:45 – 14:45

Více na: https://www.youtube.com/watch?v=fWD9LeGc8Y0

Nebojme se hýbat a Dokoupilová Irena 2. – 5. roč. úterý 13:00 – 14:00
muzicírovat Navrátilová Hana

Výtvarné tvoření Cvrková Kamila 4. – 6. roč. úterý 13:00 – 14:00

Včelařství Navrátilová Natálie 5. – 9. roč. (1x za 14 dní) úterý 13:30 – 15:30

Florbal út Zedníková Markéta 6. – 7. roč. úterý 14:00 – 15.00

Jóga pro děti Tomanová Jana 2. – 3. roč. středa 13:00 – 14:00

Florbal st Zedníková Markéta 2. – 3. roč středa 14:00 – 15:00

Hrátky s angličtinou (pokr.) Kulhajová Zdeňka 2. roč. středa 13:00 – 14:00

Robotika a programování Kočí Vojtěch 5. – 9. roč. středa 13:45 – 14:45

Světelné efekty – POI Drtil Ondřej 6. – 9. roč. středa 13:30 – 14:30

Zábavné experimenty Novotná Petra 7. – 9. roč. středa 13.30 – 14:30

Výtvarné hrátky Gieslová Kateřina 1. – 3. roč. čtvrtek 13.30 – 14:30

Keramika 3 Holzmannová Kateřina 3. – 9. roč. čtvrtek 13:30 – 15:00

Směšná Veronika

Psaní všemi deseti Pavelková Blanka 5. – 9. roč. čtvrtek 13:40 – 14:40

Florbal pá Zedníková Markéta 4. – 5. roč. pátek 13:45 – 14:45

Turistický kroužek Štodt Lucie 5. – 9. roč. (1x za 14 dní) pátek 13:45 – 17:45
Várošová Eliška

Deskové a logické hry ??? 6. – 9. roč. dle dohody

Zájmové útvary nabízené v rámci školní družiny:

Tvořivá dílna Měrková Zuzana 1. – 3. roč. úterý 15:00 – 16:00

Deskové a logické hry Vénosová Luďka 2. – 3. roč. Úterý 14:00 – 15:00

Pohybové hry Nikolovová Soňa 1. – 3. roč. čtvrtek 14:00 – 15:00

Prosíme o přihlášení do 9. září, činnost kroužků bude zahájena 12. září (badminton od října). Otevřeny budou pouze kroužky, o které bude dostatečný zájem.

Rádi přivítáme další vedoucí z řad rodičů. Pokud by byl někdo ochotný vést kroužek, který v nabídce chybí, určitě se ozvěte.

Přihlášky najdete v této příloze:

Školní stravovna

Ve školní stravovně nadále kromě obědů nabízíme možnost zakoupení dopoledních svačinek. Vzhledem k navýšení cen vstupů (zvláště potravin) došlo od září k navýšení cen stravy.

Cena svačinky je stejná pro všechny věkové kategorie: 20 Kč

Cena oběda: 6 letí: 24 Kč; 7 – 10 let: 28 Kč; 11 – 14 let: 33 Kč, 15 let a více: 42 Kč

Stravu je nutné nahlašovat (odhlašovat) den předem nejpozději do 13:45.

Stravu je možné hradit inkasem, tato úhrada probíhá v následujícím měsíci za skutečně odebranou stravu.

Kurzy

Pro žáky 2. a 3. ročníku je zajištěna výuka plavání v rozsahu 10 lekcí v šumperském bazénu (ve druhém pololetí).

Pro žáky 1. stupně plánujeme organizovat lyžařský kurz v délce 3 dnů s denním dojížděním.

Pro žáky 5. ročníku plánujeme ekopobyt, pro žáky 6. ročníku cyklistický kurz, pro žáky 8. ročníku turistický kurz a v 9. ročníku jazykový konverzační kurz.

Ostatní

Nadále pokračují projekty Školní mléko, Ovoce a zelenina do škol a Obědy dětem.

Sběr papíru – proběhne v říjnu

Prosíme, prohlédněte dětem vlasy. Po prázdninách každoročně řešíme docházku dětí, které mají vši. Pokud dítě má vši (jedná se o infekční onemocnění), nemá školu navštěvovat, aby nedocházelo k nakažení dalších dětí.

Prosíme, neposílejte do školy děti s respiračním onemocněním.

Kontakty: tel. škola: 583 238 243 – kancelář, 733 717 419, 581 033 621- řed. školy, 732 140 664 – ved. ŠD a ŠK, tel. Jídelna: 583 238 234, 739 821 024

e-mail: zsbludov@zsbludov.cz; krivohlavkova@zsbludov.cz; stravovna@zsbludov.cz

Do školy je možné telefonovat také pomocí přímých linek přes internet. Telefonní čísla těchto linek jsou k dispozici na stránkách školy. Na stránkách školy najdete také e-mailové adresy všech zaměstnanců.

Přejeme mnoho úspěchů a radosti z práce.

Ilona Křivohlávková a kolektiv zaměstnanců školy

Fotogalerie opraveného přízemí nové budovy