Projekt ,,Já v našem světě“

Nový kalendářní rok 2023 jsme se třídou III. B přivítali trochu netradičně. V hodinách prvouky jsme se společně věnovali tématu ,,Já v našem světě“, při kterém jsme využili všech dosavadních zkušeností, znalostí a vytvořili jsme krásné projekty.

Děti si měly za domácí úkol přinést obrázky lidí, rostlin a živočichů, které jsme systematicky zařadili do živé a neživé přírody. Povídali jsme si o tom, jaké znaky mají živé a neživé přírodniny a jaké výrobky z živé a neživé přírody nás obklopují. Každého žáka napadlo něco jiného, což bylo přínosné pro ostatní a mohli jsme se tak podělit o svoje zkušenosti. Nakonec jsme si z donesených obrázků nalepili i obrázek člověka a zařadili jsme si ho do systému. Zamysleli jsme se nad tím, kam patří každý z nás a co nás dělá jedinečným. Následovala diskuze a grafické zpracování.

A aby toho nebylo málo, šli jsme svoje práce představit i našim kamarádům ze třídy III. A, kteří nás s paní učitelkou pozvali a my jim za to moc děkujeme.