Přírodovědné soutěže

Na naší škole pravidelně probíhají olympiády a soutěže týkající se přírodovědných předmětů. Mnozí vítězové školních kol jsou dále úspěšní v okresních nebo krajských kolech. Jednou z takových soutěží je i zeměpisná olympiáda, která se koná vždy na konci ledna. Nejúspěšnější žáci pokračují v okresním kole v Šumperku, kde se nejednou stali nejlepšími a postoupili až do krajského kola. Další olympiádou, kdy žáci mohou postoupit do dalších kol je biologická olympiáda, kde žáci řeší testové otázky, poznávací část na organizmy a laboratorní úlohu. Mezi další oblíbené soutěže patří Mladý chemik. Tato soutěž se zaměřuje na vlastnosti a reaktivitu různých sloučenin s důrazem na jejich použití. Přírodovědný klokan je soutěž, kde se sestavuje celorepublikové pořadí. Žáci si tedy mohou porovnat svoje vědomosti nejen s ostatními na naší škole, ale i na jiných školách z celé České republiky. Žáci se pravidelně účastní i environmentálních soutěží jako je recyklohraní, zlatý list nebo dopravně-ekologické soutěže, kde řeší různé vztahy člověka k životnímu prostředí.