Den Země v první třídě

Pro mnohé prvňáčky bylo překvapením, když zjistili, že také naše Země může mít svátek, a to 22. dubna. Rozhodli jsme se proto, že tento svátek náležitě oslavíme. Nejprve jsme si povídali o tom, co na Zemi najdeme, kdo na ní žije a jaké jsou společné znaky pro život na Zemi. Vyjmenovali jsme si světadíly a povídali si o tom, kdo na jakém světadílu žije a jaké tam jsou podmínky pro život. Určili jsme, co všechno naší Zemi škodí a jak můžeme zabránit tomu, aby se se tyto věci děly.

A věřte nevěřte …, prvňáčci mají docela přehled. Děti totiž ví, že problémem je kromě kácení lesů také chování lidí k přírodě, třídění odpadu a jeho následné zpracování.

Aby vše zůstalo v hlavičkách řádně uložené, vytvořily si k tomu knížku. Nejprve si vybarvily popelnice, do kterých se třídí odpad. Potom si do slovníčku napsaly slova, která pro ně byla nová. Podle obrázků roztřídily odpad pod příslušné recyklační značky. Nakonec jsme si povídali také o biologickém odpadu, co do něj patří a co ne a na poslední stranu své knížky nakreslily obrázky rozložitelného odpadu.

Děti byly z tvorby knížky nadšené a s velkou pýchou je odnášely domů ukázat rodičům.

Kateřina Holzmannová