Výcvik anglických robotů

V polovině října jste mohli ráno v okolí školy zahlédnout děti převlečené do kostýmů robotů. Ano, je pravda, že u nás vyučujeme novou informatiku a dětem se daří i v oblasti robotiky, ale tentokrát se jednalo o netradiční hodinu anglického jazyka ve třetích ročnících. Děti dostaly za domácí úkol vytvořit si vlastní robotický převlek, ve kterém pak společně prošly speciálním výcvikem. Naším společným cílem bylo, naučit se základní anglické instrukce používané v hodinách a umět na ně adekvátně reagovat. A tak jsme postupně roboty programovali tak, aby zvládli pokyny jako je: sit down, stand up, open your book, read, write, sing, draw, listen,….Po tréningu následovalo prověření, zdali každý robot ovládá své základní funkce. Na základě předvedených dovedností, byl pak každý z účastníků bodově ohodnocen. Abychom neopomněli ani estetickou stránku, následovalo posouzení kvality provedení jednotlivých robotů, kterého se už žáci zhostili sami. Tři nejlépe naprogramovaní „robožáci“ s designem, který vzbudil největší nadšení, pak získali sladkou odměnu. Přeji dětem, aby i v budoucnu byli roboti jejich dobrými kamarády.