Pět úkolů dráčka Podzimáčka

Letošní podzim nám opět přinesl spoustu barev v podobě spadaného listí, úrody, ale také sychravého počasí. Jsou však i dny, kdy vykoukne sluníčko, venku se oteplí a děti se svými rodiči vyrážejí do přírody. Na procházce mnohdy myslí i na lesní zvěř. Cestou sbírají kaštany, žaludy, šípky, ořechy…

My ve škole jsme se také rozhodli užít si toto roční období. Proto v hodinách prvouky žáci nižších ročníků se svými třídními učitelkami často podnikají vycházky do okolí. Cestou se děti učí poznávat stromy, jejich listy a plody, které potom také společně sbírají. Ve škole z nich pak vytvářejí různé výrobky.

Právě jednoho krásného podzimního dne pro žáky druhého ročníku čekalo ve škole místo běžné výuky pět úkolů dráčka Podzimáčka. Po krátké pohádce o draku druháčci objevili, že některá česká slova mohou mít i více významů, a tak jsme se od pohádkového draka přesunuli k draku papírovému. Ve skupinkách potom děti plnily úkoly a zároveň tak hravou formou procvičovaly učivo. Na závěr samozřejmě nechyběla ani výroba draka podle vytvořeného postupu.

Všem žákům se práce dařila, ochotně mezi sebou spolupracovali a vyrobili překrásné draky, které si potom s sebou odnesli domů, aby ukázali svým rodičům, jak moc jsou šikovní.

Blanka Pavelková