Umělá inteligence (AI – artificial intelligence ) ve výuce informatiky.

Ve světě rychlé digitalizace a technologických inovací se i základní školy ocitají před výzvou přizpůsobit se novým trendům. Umělá inteligence (AI) se stává nedílnou součástí vzdělávání, otevírá dveře ke spoustě nových možností ve výuce. Vždyť i v běžném životě AI využíváme každodenně aniž si to uvědomujeme.

Umělá inteligence může být využita k vytváření interaktivních učebních materiálů, které jsou přizpůsobeny tempu a potřebám každého žáka. Tato forma výuky může být nejen efektivnější, ale také zábavnější, což může podporovat pozitivní vztah dětí k učení.

Využití herních prvků v učebním procesu prostřednictvím umělé inteligence může motivovat žáky k učení. Vzdělávací aplikace mohou být navrženy tak, aby poskytovaly individuální zpětnou vazbu a pomáhaly dětem rozvíjet dovednosti napříč různými oblastmi.

AI může pomoci identifikovat specifické výukové potřeby dětí již v raných fázích. Tímto způsobem mohou učitelé poskytnout cílenou podporu těm, kteří ji potřebují, což může vést ke zvýšené úspěšnosti ve vzdělávání.

Implementace AI umožňuje dětem začít rozvíjet dovednosti nezbytné pro život v digitálním světě. Seznámení s technologií v raném věku může pomoci budovat digitální gramotnost, která je klíčová pro budoucí úspěch.

Umělá inteligence ve školách zatím nemůže nenahradit člověka, ale kdoví, kam se posuneme za pár let. Je důležité přistupovat k této technologii s rozvahou a zároveň ji využívat k posílení kvality vzdělávání, na základní škole dodržovat omezení, která vzhledem k věku dětí má.

My jsme si dnes, v hodině informatiky v 7. ročníku, vyzkoušeli generování obrázků za pomoci AI. Rukou jsme nakreslili obrázek na téma „Vánoce, zimní krajina“. Potom jsme si ukázali, jak je důležité tento nákres doplnit vhodnými informacemi a slovy k upřesnění, co na obrázku má být (prompty). A pak už za nás pracovala AI.

Posuďte sami, jak se nám to povedlo.

Tento příspěvek byl také z velké části napsán za pomoci chatu AI.