Velikonoce po „Anglicku“

A proč ne? Pečení beránka, barvení vajíček či pletení pomlázek už děti moc dobře znají. Není tedy na škodu nahlédnout pod pokličku zahraničním tradicím. Inspirací pro naše velikonoční oslavy se staly anglicky mluvící země, kde si během těchto svátků lidé vytváří rozmanité pokrývky hlavy a s těmito klobouky pak vyráží do ulic na přehlídku. Tam se společně veselí, zpívají tradiční písně a vítají jaro. I naši žáci si tuto milou tradici před Velikonocemi vyzkoušeli. Každá třída si v rámci výtvarné výchovy a pracovních činností vytvořila svoji vlastní kolekci klobouků, kterou pak za doprovodu vybrané písně děti předvedly na školní zahradě. Prvním ročníkům s výrobou opět pomohli jejich kamarádi z devátých tříd. Bylo opravdu krásné sledovat, jak kreativní děti byly, jak se vzájemně potleskem podpořily a jak si celé to veselí užívaly. V závěru akce si pak mohly vyzkoušet ještě jednu oblíbenou tradici a tou je sbírání čokoládových vajec. Ta pro ně byla ukryta na školní zahradě.

Mgr. Zdeňka Kulhajová