Nahlédněte, co jsme tvořili

V našem výtvarném kroužku často čerpáme motivy k tvoření podle ročních období, počasí a hledáme vhodná řešení, při vytváření určitého zadání např: Velikonoc, Dne Země. Častokrát jsme se však nechali inspirovat známými výtvarnými umělci „maluj jako Picasso“ a „maluj na plato od vajíček“. Vzniklo nám tak několik povedených obrazů a výrobků. Při práci jsme se dozvěděli i něco o životě a díle vybraných výtvarníků a samozřejmě si osvojili nové tvořivé techniky.

MALUJ JAKO PICASSO

Tento rok jsme se zúčastnili soutěže „O pohár VČELKY MÁJI“, kde děti uplatnily svoji představivost a výtvarné myšlení.

POPCORN

Všechny děti měly nesmírnou radost ze své popcornové krabice, kterou si naplněnou odnesly domů.

Děti si vyzkoušely i malování do sněhu. Jejich vytvoření andílci bohužel vlivem tepla zdobili prostor před školou jen krátkou chvíli.

Snažíme se mezi sebou komunikovat, tolerovat svoje názory, výtvarné nápady. Hodně experimentujeme a hledáme tvořivá řešení z papíru, přírodnin, plastů, textilu, látek, dřeva, kartonu. V kroužku nám vládne dobrá nálada a radost z našich výrobků. Nyní se v kroužku opět navrátíme k přírodním a jarním motivům, malování kávou a ke kresbě pastelkami, abychom přivolali hezké a teplé počasí.

Velké poděkování patří také všem rodičům dětí za spolupráci při shánění našich malířských potřeb.

Lucie Štodt a výtvarnice ze III. a IV. třídy