Slovíčkový král

Již tradičně se koncem roku na prvním stupni naší školy pořádá jazyková soutěž, jejíž vítěz získá titul „Slovíčkového krále“. Děti mají možnost poměřit své znalosti se spolužáky z celého ročníku. V několika úkolech prokáží, jak zvládají jednotlivá témata slovní zásoby. Zadání obsahuje jednak úkoly velmi jednoduché, v nichž mají žáci za úkol třeba jen doplnit chybějící písmena, nebo napsat překlad anglického slova, obsahuje však také složitější části, ve kterých děti seřazují slova do vět. Nejvíce bodů se však dětem daří získávat u otevřených zadání, kde mají napsat co nejvíce slov z daného tématického okruhu. Zde už je patrné, kdo opravdu slovní zásobu ovládá. V letošním roce se tento čestný titul podařilo získat těmto žákům:

Ze třetího ročníku se stal „Slovíčkovým králem“ Teodor Kulhaj.

Čtvrté ročníky zastupuje na výsostné pozici Radim Čmakal.

V pátem ročníku si titul svými znalostmi vysloužil Daniel Flašar.

Všem vítězům gratulujeme a jsme zvědavi, kdo ovládne pomyslné trůny v příštím roce!

Za kolektiv vyučujících anglického jazyka na 1. stupni Zdeňka Kulhajová