Výskyt vší

Prosíme rodiče, aby dětem prohlédli hlavy. U některých dětí se objevily vši.  Pokud rodiče zjistí, že jejich dítě má vši, musí tuto skutečnost nahlásit ve škole. Než bude provedeno odstranění vší a také hnid, nesmí být posíláno do školy. Děkujeme za pochopení.

Výňatek z mimořádného opatření

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje toto mimořádné opatření Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, v případě budov škol  a školských zařízení, se zákaz […]

Zřízení účtu v novém informačním systému školy

Změna informačního systému Vážení rodiče, jak již víte, od letošního školního roku přechází naše škola na nový informační systém:  Škola OnLine (iŠkola.cz se od tohoto školního roku stala součástí školního informačního systému Škola OnLine).  Webové stránky: https://www.skolaonline.cz/ Přechod na tento systém již probíhá. V současné době si Vaše děti postupně ve škole vytváří  v systému […]

Aktuální hygienická opatření ve škole

Aktuální hygienická opatření – Covid19 Provoz školy je od 1. září upraven dle vydaného manuálu MŠMT: Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid 19. Úplné znění najdete na https://www.msmt.cz/file/53580/ Níže uvádíme zjednodušená pravidla aplikovaná na naše podmínky: – ihned po vstupu do budovy se žáci přezují a na toaletě si […]

Používání roušek

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že dle doporučení MŠMT je nutné minimalizovat kontakty mezi dětmi z různých tříd, ročníků a 1. a 2. stupně a my nejsme vždy v rámci přesunů, svačinek… schopni toto zcela zabezpečit, prosíme, vybavte své děti dvěma čistými rouškami. Děti roušky v běžném školním provozu používat nebudou (dokud nedojde k nařízení […]

Úprava opatření od 22.6.

Vážení rodiče, od 22. června je možné pořádat tradiční školní akce společenského charakteru, které se váží na závěr školního roku. U nás proběhne Předání vysvědčení – úterý 30.6.2020 Závěrečné focení – úterý 23.6.2020 (časový harmonogram bude vyvěšen na iŠkole) Těchto aktivit se mohou účastnit všichni žáci bez příznaků virového onemocnění. Při příchodu do školy je […]