Dopis od Shammery – květen 2015

VOLNÝ PŘEKLAD DOPISU

Drazí žáci a učitelé,


i moje rodina se máme velmi dobře a doufám, že i Vy jste všichni v
pořádku. Tento školní rok jsem postoupila do posledního (desátého)
ročníku střední církevní školy v Kotebagilu.

V naší zemi se každoročně slaví svátek Dasara. (Svátek
připadá na září nebo říjen, podle aktuálního postavení měsíce. Několik
dní se v ulicích oslavuje zabití legendárního zlého démona, který
ohrožoval lid.)
Ve škole jsme si tento svátek připomněli různými
speciálními lekcemi a hodinami. 14. listopadu se ve škole slavil Den
dětí. Naši učitelé si pro žáky připravili spoustu zábavných her a celý
den jsme si skvěle užili. 27. listopadu se u nás ve škole pořádal
sportovní den. Já jsem soutěžila v atletických disciplínách a získala
spoustu cen. Náš fotbalový tým a tým přehazované také vybojoval první
místo.

16.
prosinec je pro naši školu výročním den. Na tento den pro nás bylo
přichystáno hodně soutěží. Probojovala jsem se mezi deset nejlepších
studentů posledního ročníku a o jeden bod mi unikl titul “Nejlepší žák
vycházejícího ročníku“.

25. února jsme se vypravili na exkurzi do Pilikuly a Manasy. (V Pilikule se nachází ZOO a botanická zahrada, v Manase vědecké centrum zabývající se evoluční teorií.) Návštěva byla velice poučná a celý den jsme si moc užili.

V
blízké době mě čekají závěrečné zkoušky, které budou probíhat od 30.
března do 13. dubna. Zkoušek se nebojím a věřím, že dosáhnu výsledku
90%. Naše škola připravila pro vycházející žáky rozlučkový ceremoniál,
který byl velice dojemný pro žáky i učitele. Všichni jsme ocenili práci
učitelů, kterou této akci věnovali.

16. října jsme slavili jsme s naší rodinou slavili svátek Bakrid (jeden z nejdůležitějších muslimských svátků).
V tento den si oblékáme slavností oděv a navštěvujeme své příbuzné.
Vždy jsme velmi šťastní, když se celá rodina sejde dohromady. 14 ledna
jsme také oslavovali zrození proroka Mohameda.

Velice
mě potěšil dopis a dárky, které jsem od Vás poštou obdržela. Velkou
radost mi udělala taška před rameno, deštník a knihy a jsem Vám velice
vděčná za školné, které mi každoročně posíláte.

Mnohokrát děkuji za všechno, co pro mě děláte a modlím se za Vás každý den.

Přeji Vám veselé Velikonoce.

S láskou Shameera