Dopis od Shammery – říjen 2013

Dopis od Shameery ze dne 10. října 2013

 

Zdravím
všechny své drahé kamarády a učitele Základní školy Bludov. Mé rodině i
mně se daří moc dobře a doufám, že i Vy se máte fajn. Udělali jste mi
velkou radost Vaším minulým dopisem, ke kterému jste přidali i
fotografie a nálepky.

V tomto roce studuji již 9. ročník na Anglické střední církevní škole v Kotebagilu, která byla 30.května loňského roku znovu otevřena. Začátkem července jsme u nás slavili svátek zvaný Van Mahotsav (pozn. výroční indický festival spojený se zemědělstvím, kdy se vysazují nové stromy),
během kterého pro nás byla připravena spousta soutěží. Také jsem se
zúčastnila a v jedné z her, jsem skončila na druhém místě.

Ve
škole se mi daří dobře, mám za sebou první testy, ze kterých jsem
dostala výborné známky. V září se mi podařilo vybojovat druhé místo v
závodě v hodu míčem, pořádaném naší školou. Slavili jsme Den učitelů,
během kterého jsme si my žáci, připravili soutěže pro učitele. Koncem
září nám začaly pololetní zkoušky.

V období října jsme oslavili další dva významné svátky: Gandhi Jayanti (pozn. oslava dne narození Mahatmi Gandhiho) a Dasara Festival (pozn.
oslava na počest dne, kdy bůh Rama zabil desetirukého démona Ravanu,
aby zachránil svoji unesenou manželku Situ. Jedná se o jeden z
nejdůležitějších indických svátků
).

 

V
mojí rodině jsme podle tradice drželi celý červenec půst, toto období
nazýváme Ramadán. V září mě čekala další příjemná událost. Oslavila jsem
své narozeniny a rozdávala kamarádům sladkosti.

Desátého
října jsem odjela na tábor do Mount Rosary. Všichni jsme se nejprve
srdečně přivítali a pak následovaly společné modlitby. Učili jsme se o
pěti ctnostech, kterými jsou: charakter člověka, oddanost, přesvědčení,
laskavost a odvaha. Povídali jsme si o významu a naplnění lásky, o
důležitosti životního cíle, o lidech, kteří nás provázejí životem a
pomáhají nám, o osobních hodnotách a slušnosti. Naučili jsme se také
nové modlitby.

Bůh
Vám žehnej za Vaši pomoc, díky které mohu zaplatit své studium a
potřebné knihy. Daří se mi velmi dobře a každý den se za Vás modlím.

 

S láskou Vaše Shameera