Soutěž O hanáckyho kohóta

Soutěž O hanáckyho kohóta

V měsíci dubnu
postoupila žákyně třetího ročníku Johanka Skoumalová do
krajského kola postupové přehlídky dětí základních škol v
sólovém zpěvu lidových písní. Soutěž pořádal odbor
školství, kultury a sportu v Prostějově. Johanka ve velké
konkurenci obsadila krásné třetí místo. Gratulujeme.

Mgr.
Irena Dokoupilová