Výstava Lidice 2016


Mezinárodní
dětská výtvarná výstava Lidice 2016Organizace
spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) si
připomíná 70. výročí svého vzniku. Jednou z jejích
nejvýznamnějších priorit je rozvoj vzdělanosti,
ale
především možnost kvalitního vzdělání pro každého. Při
příležitosti
tohoto
výročí byl uspořádán 44. ročník MDVV Lidice 2016 s tématem
ŠKOLA? VZDĚLÁNÍ!


Letošního
ročníku se zúčastnilo
18 075
dětí ze 77 zemí

světa. Soutěže se zúčastnili i žáci naší školy.


Hlavním
námětem prací bylo školní prostředí, které děti dobře
znají
– školní budovy, cesty a cestičky do školy, pedagogický
sbor i
zaměstnanci školy, odborné učebny i kabinety. Děti
představily
své učitelky, spolužáky a kamarády, přiblížily každodenní
dění o přestávkách, zajímavé školní exkurze a výlety.
Zvláštní pozornost děti věnovaly osobnosti J. A.
Komenského. Na
výkresech se objevily i vědomosti, které si žáci osvojili
ve
vyučování.


Čestná
uzn
áletos získali tito žáci naší
školy:
Jan Hrabkovský, Patrik Frank, Lucie Matějová a Karolína
Ščučková.


Blahopřejeme!


Zapsala
Vladimíra Horáčková