Sbírka pro Stonožku

Sbírka pro Stonožku

Naše škola pořádá sbírku dětského oblečení, obuvi, hraček, dětské kosmetiky,
sportovního vybavení, školních a kreslících potřeb i potřeb pro
volnočasové aktivity.

Věci jsou určeny pro potřeby dětských domovů, stacionářů a azylových
domů. Vše je možné odevzdávat třídním učitelům nebo přímo paní učitelce Vladimíře  Horáčkové.
Za vše, co můžete postrádat, děkujeme.