Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče, milý předškoláčku zveme
Vás na


ZÁPIS
do 1. ročníku


pro
školní rok 2018/2019
Zápis
dětí do 1. ročníku bude probíhat v úterý 10. dubna 2018 od
12:00 do 17:30 hodin ve staré budově školy.
Zákonný
zástupce k zápisu přinese k nahlédnutí rodný list dítěte a
svůj doklad totožnosti.


Pokud
budete žádat o odklad školní docházky je nutné doložit
doporučení školského poradenského zařízení a odborného
lékaře nebo klinického psychologa.