Turistický kurz – Kunčice

V měsících květnu a červnu se žáci sedmého a osmého ročníku zúčastnili dvou turnusů turistického kurzu. Za cíl jsme měli přejít část Rychlebských hor přes jejich nejvyšší horu Smrk a dále zdolat vrchol Králického Sněžníku.

Den první jsme vyrazili ze stanice Horní Lipová směrem k Lesnímu Baru, kde jsme se po krátkém, ale náročném stoupání občerstvili a posilnili opečenými špekáčky. Přes Smrk a Travnou horu jsme zdolali část hřebenu Rychlebských hor. Na horské chatě Paprsek jsme si kromě krásných výhledů užili i výborné borůvkové knedlíky a po sedmikilometrovém klesání jsme dorazili do cíle prvního dne – Kunčic, kde jsme postavili stanové městečko.

Druhý den byl fyzicky nejnáročnější, jelikož nás čekalo velké převýšení a spousta kilometrů na vrchol Králického Sněžníku. Krásný výhled z vrcholu, kam se všem podařilo vylézt, byl odměnou za útrapy při jeho zdolávání. Večer ještě všichni našli energii na soutěživé hry a posezení při táboráku a nakonec se nikomu nechtělo jít zalehnout do spacáku.

Třetí den ráno jsme vyrazili směr Staré město pod Sněžníkem, kde na nás čekala exkurze ve firmě Pro-Bio. Zde žáci nahlédli do filozofie bio potravin a podívali se mimo všech prostor i do moderního mlýna na obilí. Po prohlídce městečka už zbývala jen cesta vlakem domů za zaslouženým odpočinkem.

Chtěla bych poděkovat rodině Míši Maturové a panu Vondruškovi za pomoc při přepravě věcí do Kunčic a zpět.

Martina Kociánová