Úřední hodiny od 1.3. 2021

Škola
je otevřena denně  6:00 – 16:00 – prostor k odevzdávání/přebírání úkolů (vstup u mříží před jídelnou)

Kancelář školy (úřední hodiny) denně od 8:00 – 12:00

Před
vstupem si vydezinfikujte ruce, dodržujte rozestupy a zakryjte si
ústa a nos rouškou.

Omezte
osobní kontakt a pokud můžete, vyřizujte vše telefonicky,
prostřednictvím e-mailů nebo přes  informační systém  skolaonline.

Děkujeme.