MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Vzhledem k nepříznivé situaci a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění  COVID-19 se od 11.3.2020 zakazuje osobní přítomnost  žáků na základním vzdělávání ve školách a školských zařízeních. Více informací na přiloženém letáku. Toto opatření platí do odvolání.
Žákům budou zadávány úkoly na domácí práci prostřednictvím internetové žákovské knížky (v rámci možností). Žáci budou žákovskou knížku sledovat a dané úkoly průběžně vypracovávat.
Zaměstanci školy budou přítomni na pracovišti.
Školní jídelna vaří pro zaměstnance, cizí strávníky a děti z MŠ.

Sledujte průběžně webové stránky školy, kde Vás budeme informovat v případě nějaké změny.