Informace pro rodiče žáků 9. ročníku

Vážení
rodiče,

od
11. května budou moci do školy docházet
žáci
9. ročníku
,
a to za účelem
přípravy
na přijímací zkoušky na střední školy
.
Docházka
není
povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků
.

Zákonný
zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do
7.
5. 2020
.
Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k

11. 5. 2020.

Během úterý a středy budeme telefonicky obvolávat rodiče žáků,
kteří budou konat přijímací zkoušky. Prosíme, pečlivě si
přečtěte zvláště čestné prohlášení, které je nutné
podepsat.

Pokud
bude Vaše dítě docházet na přípravu na přijímací zkoušky, tak
si toto prohlášení vytiskněte a na první hodinu je Vaše dítě
donese do školy. Pokud nemáte k dispozici tiskárnu, budou
prohlášení připravena ve škole a můžete si je kdykoli od 8 –
12 hodin vyzvednout v kanceláři školy.

Bez
podepsaného prohlášení se nebude moci Vaše dítě do přípravy
ve škole zapojit.

Pokud
by dítě začalo v době od zahájení přípravy na přijímací
zkoušky vykazovat známky respiračního onemocnění (odpoledne, o
víkendu), prosíme abyste ihned informovali školu.


Příloha: upřesnění podmínek a prohlášení