Docházka do školy 1. stupeň

Vážení
rodiče,

od
25. května budou moci do školy docházet
žáci
1. stupně.

Docházka
není
povinná,

bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Je
nutné školu informovat

nejpozději do 18.5.,
zda
bude Vaše dítě do školy docházet a v jakém rozsahu.

Později
již nelze dítě do skupiny zařadit. Po celou dobu bude nadále
probíhat domácí výuka
(vzdělávání
na dálku)

tak
jako do
posud.

Docházet
je možn
é
dopoledne na
vzdělávací
blok,

kde bude probíhat v
zdělávání
v

základních předmětech. Organizace tohoto vzdělávání bude
záviset na počtu přihlášených dětí. S přesnějším
programem Vás seznámíme, až budeme vědět, kolik dětí do školy
nastoupí.
Přidělení
pedagogického pracovníka bude

záviset
na složení skupiny.

Po
ukončení dopoledního vzdělávacího bloku bude mít dítě
možnost
školního
stravování.

Po ukončení dopoledního bloku (obědě) mohou děti odcházet
domů.

Docházka
může pokračovat v odpoledním
zájmovém
bloku
.
Zde již výuka probíhat nebude, budou zde realizovány „družinové“
aktivity. Do odpoledního zájmového bloku mohou docházet všechny
děti přihlášené k dopolednímu vzdělávacímu bloku (bez ohledu
na to, zda běžně chodí do družiny).

Z
odpoledního bloku budou děti odcházet dle vámi uvedeného času.

Ráno
se budou děti shromažďovat na předem určených místech a
v
daných
časech.
Rozpis
bude připraven na základě počtu přihlášených dětí a jejich
rozdělení do skupin.

Prosíme,
zašlete co nejdříve
(nejpozději
do 18.5. brzo ráno)
vyplněnou
přihlášku (viz příloha) na e-mail třídní učitelky. Přihlášku
je možné také vyplnit ve škole, denně 8:00-12:00.

Prosíme,
pečlivě si přečtěte zvláště čestné prohlášení (viz
příloha), které
bude
nutné podepsat. Bez podepsaného prohlášení nebude moci Vaše
dítě do školy docházet.
Čestné
prohlášení si

budete
moci
vytisknout
a dítě jej odevzdá nejpozději 25.5. Pokud nemáte možnost tisku,
bude
čestné
prohlášení k dispozici ve škole a můžete si jej zde také
vyzvednout.
Zatím
čestné prohlášení nevyplňujte,
musí
se jednat o aktuální stav k 25.5.2020.

Pokud
by dítě začalo v době
po
zahájení docházky do školy vykazovat známky respiračního
onemocnění (odpoledne, o víkendu), prosíme abyste ihned
informovali školu.