Docházka do školy 2. stupeň

Vážení
rodiče,

od
8.
června

budou moci do školy docházet
žáci
2.
stupně.
Docházka
není
povinná,
bude
probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků.
V
této době
nebude
probíhat

vzdělávání podle rozvrhu
a
ani nemusí probíhat pravidelně každý den
.
Do školy budou docházet děti podle individuálních potřeb po
domluvě s konkrétními učiteli.
Po
celou dobu bude nadále probíhat domácí výuka (vzdělávání na
dálku) – tak jako doposud.

Žákům
s
louží
docházka
do
školy
zejména

1.
z důvodu konzultace (objasnění, upevnění nebo zadání učiva)

2.
k ověření znalostí (hodnocení vzdělávání)

3.
k odevzdání učebnic

4.
k převzetí vysvědčení

V
současné době se nás aktuálně týkají body 1 a 2.

Nyní
potřebujeme vědět, s jakým počtem dětí máme počítat.

Prosíme,
pečlivě si přečtěte zvláště
Čestné
prohlášení

(viz příloha), které bude nutné podepsat. Bez podepsaného
prohlášení nebude moci Vaše dítě do školy docházet.
Dále
si
přečtěte
Obecné
i
nformace
k nástupu 8.6.

Prosíme,
nejlépe
do
pondělí 1.6.

napište třídnímu učiteli prostřednictvím e-mailu (najdete na
www stránkách školy),

zda uvažujete o docházce Vašeho dítěte do školy
(i
negativní odpověď). Na základě
Vašeho
předběžného zájmu, budeme připravovat organizaci konzultací a
aktivit souvisejících s hodnocením vzdělávání.

Ve
dnech, kdy bude dítě přítomno ve škole, bude mít možnost
školního stravování. Přihlášky si každý řeší
individuálně.

Čestné
prohlášení si
budete
moci vytisknout a dítě jej odevzdá
při
prvním vstupu do školy

Pokud nemáte možnost tisku, bude čestné prohlášení k dispozici
ve škole a můžete si jej zde také vyzvednout.
Zatím
čestné prohlášení nevyplňujte, musí se jednat o aktuální
stav k
8.6.2020.

Pokud
by dítě začalo v době po

zahájení
docházky do školy vykazovat známky respiračního onemocnění
(odpoledne, o víkendu), prosíme abyste ihned informovali školu.