Úprava opatření od 22.6.

Vážení rodiče,

od 22. června je možné pořádat tradiční
školní akce společenského charakteru, které se váží na závěr
školního roku. U nás proběhne

  • Předání vysvědčení – úterý
    30.6.2020

  • Závěrečné focení – úterý
    23.6.2020 (časový harmonogram bude vyvěšen na iŠkole)

Těchto aktivit se mohou účastnit všichni žáci bez
příznaků
virového onemocnění.

Při příchodu do školy je
nutné předložit čestné prohlášení
(viz.
příloha).

Ve vnitřních prostorách je třeba používat roušku.

Aktivit se mohou
účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat
homogennost skupin.

Pro vzdělávací
aktivity
(současná
docházka do školy)

se do konce školního roku nic nemění
.