Používání roušek

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že
dle doporučení MŠMT je nutné minimalizovat kontakty mezi dětmi z
různých tříd, ročníků a 1. a 2. stupně a my nejsme vždy v
rámci přesunů, svačinek… schopni toto zcela zabezpečit,
prosíme, vybavte své děti dvěma čistými rouškami.

Děti roušky v
běžném školním provozu používat nebudou (dokud nedojde k
nařízení od hygieny), ale pokud vyhodnotíme, že by se nám děti
z různých skupin mohly potkat, roušku použijeme.

Pokud dítě roušku
mít nebude, mohlo by se stát, že bude omezeno v některých
aktivitách.

Děkujeme za
pochopení.

Do školy je zakázán
vstup cizím osobám. Pokud budete potřebovat projednat nějaké
záležitosti, domluvte si schůzku s vyučujícím na chodbě před
vstupem na 1. nebo 2. budovu. Pokud bude třeba v nezbytném případě
vstoupit do budovy, použijte roušku.

Do budov školy
nebudou vpuštěny osoby bez roušky.