Aktuální hygienická opatření ve škole

Aktuální
hygienická opatření – Covid19

Provoz
školy
je
od 1. září upraven dle
vydaného manuálu MŠMT:
Provoz škol a
školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid
19
. Úplné znění najdete na
https://www.msmt.cz/file/53580/


Níže
uvádíme zjednodušená pravidla aplikovaná na naše podmínky:


ihned po vstupu do budovy se žáci přezují a na toaletě si umyjí
ruce (teplou vodou a mýdlem po dobu 20-30 sekund), poté odcházejí
do třídy; hygienu dodržují i během dne


děti
mají z domu
dostatek vlastních papírových
kapesníků


do školy je zakázán vstup osob s příznaky respiračního
onemocnění (prosíme u chronicky nemocných žáků či alergiků s
přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzení
od praktického lékaře pro děti a dorost, že se nejedná o
infekční onemocnění, lékařského potvrzení dítě odevzdá
třídnímu učiteli)


do školy je zakázán vstup cizím osobám (pokud budete potřebovat
projednat nějaké záležitosti, domluvte si schůzku s vyučujícím
na chodbě před vstupem na 1. nebo 2. budovu)


pokud bude třeba v nezbytném případě vstoupit do budovy (za
vstupní dveře do budovy 1. a 2. stupně) použijte roušku, do
budov školy nebudou vpuštěny osoby bez roušky


pokud Vaše dítě vykazuje známky respiračního onemocnění
NEPOSÍLEJTE jej do školy


pokud začne Vaše dítě vykazovat známky respiračního onemocnění
(během dne) budeme Vás bezodkladně kontaktovat a prosíme, abyste
si dítě neprodleně vyzvedli (prosíme, uveďte platná telefonní
čísla), poté jste povinni kontaktovat praktického lékaře pro
děti a dorost


pokud budete vyzvedávat oběd pro Vaše nemocné dítě do
jídlonosiče, je to možné
na rampě u školní jídelny v
době od 10:50 do 11:15, nebo v krajním případě v 13:40-13:45 v
jídelně, v jinou dobu je zakázáno s jídlonosiči vstupovat do
školní jídelny


do jídelny je zakázán také vstup osobám, které se zde
nestravují

Děkujeme
za pochopení.

Malý dodatek

Prosíme
rodiče, aby dětem před nástupem do školy prohlédli hlavy. Pokud
rodiče zjistí, že jejich dítě má vši, musí tuto skutečnost
nahlásit ve škole. Než bude provedeno odstranění vší a také
hnid a nesmí být odesláno školy.