Mikuláš

Opět po roce navštívil bludovskou školu a školku Mikuláš v doprovodu krásných andělů a zástupců moci pekelné. Mikulášova družina měla s sebou Knihu hříchů a Knihu dobrých skutků. Dobré skutky Mikuláš odměnil malou sladkostí. Hříchy však musely být vykoupeny. A tak zazněly písničky, básničky, také se tancovalo, ale hlavně se slibovalo, že zlobit už se nebude. Paní učitelky přijaly sliby s úsměvem, přeci jen své žáky už trošku znají.