Halloweenské putování

Letos měli žáci 1. – 3. ročníku možnost seznámit se s tradicemi a zvyky Halloweenu prostřednictvím plnění úkolů, které si pro ně připravili jejich starší spolužáci. Děti byly rozděleny po třech tak, aby v každé skupince byli zástupci jednotlivých ročníků.

Toho rána bylo počasí zahaleno do mlhy, tajemné i půda byla promáčená. Páťáci se převlékli do strašidelných kostýmů a na celé dopoledne se tak proměnili v čaroděje a čarodějky, kostlivce, duchy či jiná strašidla. V zámeckém parku si připravili vše potřebné a s napětím očekávali příchod dětí. Halloweenská stezka za strašidly konečně mohla začít!

Na stezce měly děti za úkol vyluštit tajenku. Tu složily z písmen, která postupně získávaly na jednotlivých stanovištích, pokud správně splnily zadaný úkol. V samotném cíli potom ke každému písmenku tajenky získaly odpovídající část textu, po jejichž úplném složení se tak dozvěděly, co je tento svátek a kde má svůj původ. Za odměnu je potom čekalo překvapení zavěšené mezi stromy – popcorn, na kterém si všichni moc pochutnali. I sluníčko nakonec zahnalo strašidelnou mlhu a vykouzlilo krásný den.

Všem se akce moc líbila!

Blanka Pavelková