Zápas pátých tříd ve vybíjené

Tento školní rok se žáci pátých tříd rozhodli uskutečnit zápas ve vybíjené. Všichni se na vzájemné utkání hodně těšili, a tak průběžně v hodinách tělesné výchovy pod vedením třídních učitelek poctivě trénovali chytání a hod míčem, přihrávky, postřeh.

Hned druhý den po rozdání pololetního vysvědčení, ve středu 1. února 2023, proti sobě nastoupily dva týmy složené z vybraných hráčů z obou pátých tříd. Ostatní žáci se po dobu utkání stali skvělým publikem a svým fanděním se snažili podpořit své spolužáky ve hře, a vytvořili tak skvělou sportovní atmosféru.

Po společném rozběhu a rozcvičení se hrály dva zápasy po sedmi minutách. Hráči se ve svých týmech snažili o správné přihrávky, přesnou střelbu a o vybití co nejvíce protihráčů. Průběh utkání byl dynamický. Velmi důležité při hře bylo dodržování pravidel vybíjené, správně zvolená taktika hry a týmová spolupráce. I když výkony obou týmů byly velmi vyrovnané, nakonec zvítězili žáci třídy V.B.

Smyslem celého sportovního klání bylo společné setkání obou tříd, radost z prožité hry a fair play. Všichni svým chováním a přístupem ke hře tento smysl naplnili a odvedli skvělý výkon.

Blanka Pavelková