Projektový den – první pomoc

Jedno únorové dopoledne nestrávili žáci pátých tříd výuku ve školních lavicích, ale v přírodě. Odjeli totiž se svými učitelkami a asistentkami do Mladoňova – do prostředí, které velmi dobře znali již z dřívějšího pobytu. V místním ekologickém centru na ně čekali instruktoři, kteří si pro ně tentokrát připravili projektový den na téma: „První pomoc – buď připraven!“

Cílem programu bylo osvojení si základních dovedností a technik první pomoci. Povídáním, řešením modelových krizových situací, formou her a plněním úkolů se žáci dozvěděli mnoho užitečných rad a informací, jak se zachovat v takovéto situaci a poskytnout první pomoc postiženému. Zopakovali si důležitá telefonní čísla pro případ potřeby tísňového volání. Objasnili si také správný způsob volání na tísňovou linku a přivolání pomoci v případě ohrožení zdraví. Nechyběly ani sportovní aktivity na přilehlém hřišti a zahradě, kde si děti dosyta užily sněhovou nadílku.

Všem se tento den moc líbil a už teď se těšíme na začátek dubna, kdy se sem vrátíme a užijeme si zde školu v přírodě.

Blanka Pavelková