Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče předškoláčků,

tímto Vás a Vaše dítě srdečně zveme k zápisu do 1. třídy. Pozvánku najdete v příloze.

Rádi bychom Vás informovali o tom, jak bude zápis do 1. třídy probíhat.

Zápis se týká všech dětí narozených od 1.9.2016 do 31.8.2017 a dětí, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.

Zápis je stanoven na úterý 18. dubna 2023od 10 do 17 hodin (dle rozpisu).

Vzhledem k tomu, že škola má dostatečnou kapacitu, nestanovujeme žádná kritéria pro přijímání žáků a rádi Vaše dítě přijmeme.

Zápis má několik fází, postupujte prosím podle níže uvedených kroků.

1. krok: Své dítě zaregistrujte k zápisu – od dnešního dne do 17.4.2023 na tomto odkazu: https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsbludov/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41346

2. krok: Po vyplnění základních údajů (překontrolujte si správnost vyplněných údajů) si zarezervujte čas zápisu. V tento čas se poté společně se svým dítětem dostavíte do školy .

Na Vámi uvedený e-mail Vám přijde potvrzující e-mail o provedené registraci s uvedením času zápisu a registračním číslem, pod kterým bude Vaše dítě vedeno.

3. krok: Vyplňte Žádost o přijetí (popř. Žádost o odklad povinné školní docházky) – oba dokumenty najdete pod odkazy, které Vám přišly v potvrzujícím e-mailu nebo přímo v rezervačním systému. Žádost o přijetí, popř. Žádost o odklad povinné školní docházky, si vytiskněte (pokud nemáte možnost tisku, pošlete vyplněný formulář na adresu ekonom@zsbludov.cz a budete ho mít ve škole připravený v den zápisu).

Ve vámi vybraném termínu proběhne ve škole zápis. Zápis bude v délce cca 20 minut.

Na zápis přineste:

Žádost o přijetí

– popř. Žádost o odklad povinné školní docházky (k té je třeba doložit Doporučení školského pora-

denského zařízení a Doporučení odborného lékaře – možno i dodatečně)

– k nahlédnutí rodný list dítěte a Váš doklad totožnosti

Pokud máte jakýkoli dotaz, můžete se na mě kdykoli obrátit: krivohlavkova@zsbludov.cz

V Bludově 13.3.2023                                                                             Mgr. Ilona Křivohlávková

                                                                                                                      ředitelka školy