Recitační soutěž

Jako každoročně s příchodem jara probíhá na naší škole recitační soutěž, při které děti musí nechat stranou svůj ostych a případnou nervozitu a co nejlépe před publikem odrecitovat svou báseň. Nejprve se ve všech třídách na prvním stupni uskutečnila třídní kola, z nichž postoupili ti nejlepší recitátoři do kola školního. To se konalo v pondělí 13. 3. 2023 v odpoledních hodinách, kdy už žáci museli přednést báseň nejen před publikem, ale také před porotou. Ta nakonec vybrala ze všech soutěžících ty nejlepší, což pro ni nebyl vůbec snadný úkol vzhledem k velkému počtu soutěžících a jejich skvělému vystoupení. A tady jsou jména výherců:

1. ročník: 1. Viktorie Blanka Sündermanová, 2. Filip Martinko, 3. Ondřej Ehler

2. ročník: 1. Teodor Kulhaj, 2. Karolína Minářová, 3. Michaela Opravilová, Jonas Gaël Barbeau

3. ročník: 1. Evelína Motyková, 2. Ludmila Švestáková, 3. Jana Kubíčková

4. ročník: Karolína Vlková

5. ročník: 1. Táňa Hájková, 2. Adéla Lümelová, 3. Eva Albrechtová

Do okrskového kola, které se koná při SVČ Doris Šumperk, však mohou postoupit z každé kategorie pouze dva soutěžící. Naši školu proto budou reprezentovat tito žáci:

1. kategorie – 2. a 3. ročník: Teodor Kulhaj, Karolína Minářová

2. kategorie – 4. a 5. ročník: Táňa Hájková, Adéla Lümelová

Přejeme jim hodně úspěchů!

Blanka Pavelková