Březen – měsíc knih ve školní družině

Měsíc březen je již od roku1955 oslavou čtení, vyprávění a knížek. Čtení a poslouchání nám nejen pomáhá rozvíjet slovní zásobu, ale také schopnosti porozumět druhým i sobě samému. Dětem ve školní družině čteme pravidelně a snažíme se je inspirovat ke čtenářské vášni. Mimo jiné jsme pro děti připravily i jiné aktivity. V 1. oddělení si děti zahrály na spisovatele a zkusily si vytvořit svoji vlastní knížku. Prvňáčci si zasoutěžili v „Pohádkovém kvízu“.

Nejúspěšnější byly tyto děti: 1. místo: Zuzanka Benediktová 1.B, Ivanka Morávková 1.A

2.místo: Mareček Švesták 1.A

3. místo: Sofie Doubravová

Kroužek logických a deskových her uspořádal pohádkovou soutěž. Na 6 stanovištích děti stavěly puzzle, luštily křížovku, doplňovačku apod. Společně si přečetly pohádku “ Tři zlaté vlasy děda Vševěda“, potom je čekalo několik otázek z této pohádky a na konec si ji také zdramatizovaly.